Daggry

on Monday, 28 January 2013.

En sjælden gang kunne man opleve Dan Turéll performe andres digte. En af disse lejligheder kan genopleves på YouTube, hvor han læser Ketty Boye´s digt Daggry, mens der er klippet en montage sammen, af Dan sidende på cafeen af samme navn.